Спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционера

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

“Спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционера”

Служба за управљање људским ресурсима, у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције, организује семинар „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционера”. Едукације на ову тему доприносе усавршавању и проширивању знања функционера и лица која су, у име органа јавне власти, задужена за достављање обавештења о поклонима, ступању и престанку функције и обавезама које имају према Закону о Агенцији за борбу против корупције. Узимајући у обзир потребу наведене циљне групе, Агенција за борбу против корупције израдила је специфични програм који има следеће циљеве:

  • упознавање са надлежностима Агенције у вези са решавањем сукоба интереса и са обавезама функционера у вези са вршењем јавних функција (приликом ступања на јавну функцију, током вршења јавне функције и по престанку јавне функције);
  • упознавање са надлежностима Агенције и конкретним обавезама функционера у области пријављивања имовине функционера и преноса управљачких права;
  • упознавање са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденције о поклонима и обавештавања о ступању на функцију и престанку функције.

Семинар је првенствено намењен функционерима (изабраним, постављеним и именованим лицима) и лицима која су задужена за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције.

Предавачи ће бити запослени из Агенције за борбу против корупције.

Семинар ће се одржати у четвртак, 22. септембар 2016. године на Андревљу, у Центру за привредно-технолошки развој Војводине. Предвиђено је да семинар почне у 10.00 часова, а да се заврши око 16.00 часова.

Kотизација се не плаћа – семинар је бесплатан, плаћају се само трошкови боравка у Центру за привредно-технолошки развој Војводине (доручак, пауза за кафу и ручак), који износе 1.278,00 динара. Плаћа се на основу фактуре која ће бити достављена сваком покрајинском органу чији запослени су похађали семинар.

Пријаве, које је руководилац потписао и оверио печатом органа, потребно је доставити Служби за управљање људским ресурсима до среде, 14. септембра 2016. године, у канцеларију бр. 40 на III спрату. Пријаве се могу преузети на сајту поменуте службе.

Број места ограничен је на двадесет учесника које ће Служба за управљање људским ресурсима изабрати међу пријављеним кандидатима, тако да се осигура равномерно учешће запослених из свих, односно већине покрајинских органа.

Лица за контакт: Мирјана Јовановић, телефон: 487-4859 или Бранислава Бурсаћ, телефон: 487-4855.