Стручно усавршавање у 2019. години

 

 

Извештај о семинару „Превенција корупције – етика и интегритет у јавном сектору” 21.03.2019.

Извештај о семинару „Заштита од дискриминације пред покрајинским органима” 29.03.2019.

Извештај са обуке „Остваривање права припадника националних мањина” 12.04.2019.

Извештај са обуке „Ка ефикаснијим инспекцијама” 20-22.05.2019.

Извештај са обуке “Управљање пројектима ЕУ” 29-31.05.2019.

Извештај са обуке “Вештине пословне комуникације 31.05.2019.

Извештај са обуке „Спречавање злостављања на раду – мобинг” 04.07.2019.

Извештај са обуке „Узбуњивање и заштита узбуњивача“ 22.08.2019.

Извештај са обуке „Борба против корупције – спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционераˮ 05.09.2019.

Извештај са обуке „Презентације” развој дигиталних компетенција, 12.09.2019.

Извештај са обуке „Заштита података о личности и тајност података” 13.09.2019.

Извештај са обуке „Јавне набавкеˮ 27.09.2019.

Извештај са обуке „Управљање пројектима ЕУˮ 02-04.10.2019.

Извештај са обуке „Електронска управаˮ 03.10.2019.

Извештај са обуке „Управљање нормативним процесима и израда правних акатаˮ 17.10.2019.

Извештај са обуке „Електронска управаˮ 24.10.2019.

Извештај са обуке „Родна равноправностˮ 25.10.2019.

Извештај са обуке „Електронска управаˮ 06.11.2019.

Извештај са обуке „ИТ сигурностˮ 20.12.2019.