Стручно усавршавање у 2021. години

Извештај са обуке„Спречавање злостављања на раду – мобинг” 08.04.2021.

Извештај са обуке „Спречавање злостављања на раду – мобинг” 16.04.2021.

Извештај са обуке „Јавне набавке – планирање и спровођење” 09.04.2021.

Извештај са обуке „Јавне набавке – планирање и спровођење” 19.04.2021.

Извештај са обуке „Јавне набавке – планирање и спровођење” 23.04.2021.

Извештај са обуке „Кадровско планирање” 08.06.2021.

Извештај са обуке „Дисциплинска одговорност” 17.06.2021.

Извештај са обуке „Родна равноправност” 18.06.2021.

Извештај са обуке „Кадровско планирање” 22.06.2021.

Извештај са обуке „Општи управни поступак” 17.09.2021.

Извештај са обуке „Општи управни поступак” 20.09.2021.

Извештај са обуке „Заштита људских права” 24.09.2021.

Извештај са обуке „Ка ефикаснијим инспекцијама” 24.09.2021.

Извештај са обуке „Електронска управаˮ 29.09.2021.

Извештај са обуке „Право Европске уније” 30.09.2021.

Извештај са обуке „Презентације” 01.10.2021.

Извештај са обуке „Основна обука за финансијско управљање и контролуˮ 07.10.2021.

Извештај са обуке „Процена ризика корупције у прописима као механизам за превенцију корупцијеˮ 08.10.2021.

Извештај са обуке „Oстваривање права о доступности информација од јавног значајаˮ 14.10.2021.

Извештај са обуке „Канцеларијско пословање” 15.10.2021.

Извештај са обука „Управљање пројектима” 13-15.10.2021. 

Извештај са обуке „Заштита података о личности и тајност података”. 21.10.2021.

Извештај са обуке „Оцењивање службеника и каријерни развој” 22.10.2021.

Извештај са обуке „Општи управни поступак” 25.10.2021.

Извештај са обуке „Остваривање права припадника националних мањина” 25.10.2021.

Извештај са обуке „Ка ефикаснијим инспекцијама” 01.11.2021.

Извештај са обуке „Превенција корупције – етика и интегритет у јавном сектору” 01.11.2021.

Извештај са обуке „Спречавање сукоба интереса, контрола имовине функционера и регистри” 10.12.2021.

Извештај са обуке „Израда, спровођење и праћење спровођења планова интегритета” 16.12.2021.