Стручно усавршавање у 2022. години

Извештај са обуке „Анализа описа послова радног места и израда правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места засновано на компетенцијама” 11.02.2022.

Извештај са обуке „Утврђивање радних циљева и оцењивање службеника и каријерни развој” 17.03.2022.

Извештај са обуке „Јавне набавке” 24.03.2022.

Извештај са обуке „Заштита података о личности ” 25.03.2022.

Извештај са обуке „Инспекцијски надзор – вештине комуникације и професионалног понашања инспектора” 31.03.2022.

Извештај са обуке „Спречавање злостављања на раду – мобинг” 07.04.2022.

Извештај са обуке „Управљање стресом” 08.04.2022.

Извештај са обуке „Управљање стресом” 15.04.2022. 

Извештај са обуке „Управљање пројектним циклусом и извори финансирања пројеката” 29.04.2022.

Извештај са обуке „Етика и интегритет” 13.05.2022.

Извештај са обуке „Спречавање сукоба интереса, контрола имовине функционера и регистри” 20.05.2022.