Јавне набавке у пракси

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

„Јавне набавке у пракси”

Због значајних новина које су уведене у област јавних набавки, и већ изграђене праксе у примени и тумачењу нових законских решења, Служба за управљање људским ресурсима организује семинар с темом „Јавне набавке у пракси”.

Главни циљ семинара јесте упознавање лица која спроводе поступке јавних набавки с новом праксом у примени Закона о јавним набавкама, имајући у виду велики новина који су изменама и допунама Закона из 2015. године уведени у област јавних набавки. Семинар је важан како би наручиоци сагледали које све обавезе имају у вези са спровођењем појединих поступака јавне набавке, као и који су најчешћи проблеми који су се јављали у пракси током реализације поступака јавних набавки. Посебно ће бити описан поступак заштите права пред Републичком комисијом, како би и наручиоци и потенцијални понуђачи били упознати са својим правима и обавезама у овом поступку. Циљ свега наведеног јесте упознавање полазника семинара са законским решењима, али и са ставовима и праксом Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права о примени измена и допуна Закона о јавним набавкама, како би разрешили могуће дилеме које се намећу у вези с његовом применом.

Семинар је намењен свим запосленима у покрајинским органима, пре свега сертификованим службеницима за област јавних набавки, руководиоцима сектора задужених за област јавних набавки, али и свим другим лицима која се у делокругу свог пословања сусрећу с применом овог закона. Mолимo Вас да упутите најмање једног запосленог да присуствује семинару. 

Предавачи на семинару биће стручњаци из области јавних набавки: Далиборка Срећков, Шеф одсека за регулативу и професионализацију у јавним набавкама у Управи за јавне набавке и Саша Варинац, адвокат, претходно дугогодишњи председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Семинар ће се одржати у среду, 23. новембра 2016. године, на Андревљу, у Центру за привредно-технолошки развој Војводине. Предвиђено је да семинар почне у 10.00 часова, а да се заврши око 17.00 часова.

Како бисте решили све дилеме које имате у свом раду, када је реч о примени Закона о јавним набавкама, позивамо вас да конкретна питања на која очекујете одговоре од наших предавача проследите у електронској форми на адресу mirjana.jovanovic@vojvodina.gov.rs , најкасније до четвртка, 17. новембра 2016. године.

Цена семинара је 1.278,00 динара и обухвата трошкове боравка на Андревљу (доручак, пауза за кафу и ручак). Плаћа се на основу фактуре која ће бити достављена сваком покрајинском органу чији запослени су похађали семинар.

Пријаве, које је руководилац потписао и оверио печатом органа, потребно је доставити Служби за управљање људским ресурсима до понедељка, 14. новембра 2016. године, у канцеларију бр. 40 на III спрату. Пријаве се могу преузети на сајту поменуте службе.

Лица за контакт: Бранислава Бурсаћ, телефон 021/487-4855 и Мирјана Јовановић, телефон 021/487-4859