јавне набавке

Јавнa набавкa мале вредности услуге: Курсеви енглеског, немачког и мађарског језика у 2017./2018. години за службенике у покрајинским органима:

Јавнa набавкa мале вредности добра: Систем за управљање људским ресурсима: