Јавне набавке у 2018. години

План јавних набавки Службе за управљање људским ресурсима за 2018. годину

Јавнa набавкa мале вредности добра: Систем за управљање људским ресурсима: