Nadležnost Žalbene komisije

Žalbena komisija je kolegijalni organ koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta, u organima Autonomne pokrajine Vojvodine, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ Autonomne pokrajine Vojvodine u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Žalbena komisija u svom radu primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.