Nadležnost Žalbene komisije

Žalbena komisija je kolegijalni organ koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika, službenika na položaju i nameštenika zaposlenih u organima Autonomne pokrajine Vojvodine na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.

Žalbena komisija u svom radu primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.