Јавне набавке у 2017. години

Јавнa набавкa мале вредности услуге: Курсеви енглеског, немачког и мађарског језика у 2017./2018. години за службенике у покрајинским органима: