Јавни конкурси 2017-2019

2019

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за полјопривреду, водопривреду и шумарство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за полјопривреду, водопривреду и шумарство

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Исправка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Исправка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за полјопривреду, водопривреду и шумарство

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за здравство

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

2018

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за полјопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – поништен

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – поништен

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – поништен

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

2017

Јавни конкурс за попуњавње извршилачког радног места у Управи за имовину АПВ– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао

Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање изврсилацког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине– истекао

Јавни конкурус за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– поништен

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине– истекао

Јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за финансије– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за полјопривреду, водопривреду и шумарство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине– истекао

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама– истекао

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао