ACTE NEÎNMÂNATE – COMISIA

Tabela cu date privind actele neînmânate o puteți prelua  aici.

    Actul neînmânat Date privind localitatea, încăperea și modul de acces la exepunerea de motive a actului Se consideră că actul este înmânat (la expirarea termenului de 15 zile)
Decizia Comisiei de Recurs a P.A.V. Accesul personal la expunerea de motive se poate efectua în edificiul Guvernului Provincial, Bulevar, biroul nr. 57 etajul III