A FELLEBBEZÉSI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE

A Fellebbezési Bizottság olyan testületi szerv, amely másodfokon dönt a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveiben, a Vajdaság Autonóm Tartomány illetékes szerve által – az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 1. szakaszának értelmében – alapított szolgálatokban és szervezetekben foglalkoztatott tisztviselők által benyújtott azon határozatok elleni fellebbezésekről, amelyekkel azok jogairól és kötelességeiről döntenek, továbbá dönt az említett szervekben a munkakör betöltésére meghirdetett belső és nyilvános pályázatokon résztvevők fellebbezéseiről.

A Fellebbezési Bizottság munkája során az általános közigazgatási rendtartást szabályozó törvény rendelkezéseit alkalmazza.