КОНТАКТ

Служба за управянє з людскима ресурсами,
Булевар Михайла Пупина 16, 21101 Нови Сад,
III поверх, канцелария ч. 57

 

ПИЧ: 104854478
матичне число: 08866520
шифра дїялносци: 8411

роботни час: 8–16 годзин

 

Валентина Воїнович – о.д. директора Служби

Телефон: +381 21 487 4282

мейл: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

 

Особа хтора задлужена за поступанє по вимаганьох за шлєбодни приступ ґу информацийом од явней значносци:

Taня Солдо – роботне место за правни и общи роботи

Телефон: 021/487-4332

Вимаганє за приступ ґу информацийом од явней значносци

 

Особа за защиту податкох о особи:

Taня Солдо – роботне место за правни и общи роботи

Телефон: 021/487-4332