НЄДОРУЧЕНИ АКТИ – КОМИСИЯ

Таблїчка з податками о нєдоручених актох

Нєдоручени акт Податки о месце, просториї и способе увиду до обгрунтованя акта Рахує ше же акт доручени (вишол термин од 15 дньох)
Ришенє Жалбовей комисиї АПВ Особни увид до обгрунтованя ришеня мож окончиц у будинку Покраїнскей влади, Булевар Михайла Пупина 16,

у канцелариї ч. 57 III поверх