ZLOŽENIE ODVOLACEJ KOMISIE AP VOJVODINY

Predseda Odvolacej komisie:

  • Tatjana Gašović, dipl. právnička, tajomníčka Pokrajinskej vlády

Členovia Odvolacej komisie:

  • Dina Vučinić, dipl. právnička, výborníčka v Zhromaždení mesta Nový Sad
  • Sandra Srdanović, dipl. právnička, vedúca sekretariátu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodina
  • Maja Stojilković, diplomovaná právnička, úradujúca riaditeľka Správy majetku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny
  • Nela Milišić, diplomovaná právnička, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka v Pokrajinskom sekretariáte vysokého vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti.