NADLEŽNOST ŽALBENOG POVJERENSTVA

Žalbeno povjerenstvo je kolegijalno tijelo koje u drugom stupnju odlučuje o žalbama službenika na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama sudionika internog i javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta, u tijelima Autonomne Pokrajine Vojvodine, službama i organizacijama koje osniva nadležno tijelo Autonomne Pokrajine Vojvodine u smislu članka 1. Zakona o zaposlenicima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Žalbeno povjerenstvo u svom radu primjenjuje zakon kojim se uređuje opći upravni postupak.