NEURUČENA AKTA – POVJERENSTVO

Tablicu s podacima o neuručenim aktima

    Neuručeni akt Podaci o mjestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje akta Smatra se da je akt uručen (istekao rok od 15 dana)
Rješenje Žalbenog povjerenstva APV Osobni uvid u obrazloženje rješenja može se izvršiti u zgradi Pokrajinske Vlade, Bulevar Mihajla Pupina 16, u uredu br. 57, III. kat