COMPETENȚA COMISIEI DE RECURS

Comisia de recurs este un organ colegial care hotărăște în a doua instanță asupra recursurilor  funcționarilor împotriva deciziilor prin care se hotărăște asupra drepturilor și obligațiilor acestora, precum și asupra contestațiilor participanților la concursurile interne și publice pentru completarea locurilor de muncă în organele  Provinciei Autonome Voivodina, serviciile și organizațiile înființate de organul competent al Provinciei Autonome Voivodina în sensul articolului 1 din Legea privind angajaţii în provinciile autonome şi unităţile autoguvernării locale.

În activitatea sa, Comisia de Recurs aplică legea care stipulează procedura administrativă generală.