DESPRE SERVICIU

Consiliul Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută la 1 decembrie 2006, a adoptat Hotărârea privind înființarea Serviciului de Administrare a Resurselor Umane („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 18/2006, 3/2012, 34/2014). Serviciul s-a înființat pentru implementarea unor scopuri de reformă și dezvoltare a administrației provinciale, stabilite prin Hotărârea privind Strategia reformei și dezvoltării administrației provinciale ,(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 14/2006, 5/2008, 15/2008), precum este sistemul de formare profesională generală, al învățământului suplimentar și al instruirii funcționarilor provinciali, și ținerea evidenței unice a resurselor umane pentru organele provinciale ale administrației.

Prin intrarea în vigoare a Legii privind angajații în provinciile autonome și unitățile autoguvernării locale („Monitorul oficial al R.S.” numărul: 21/2016) și prin adoptarea Hotărârii privind Serviciul pentru Administrarea Resurselor Umane („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 65/2016) competența și obiectivele Serviciului sunt redefinite, astfel încât Serviciul efectuează activitățile de specialitate legate de administrarea resurselor umane pentru nevoile organelor provinciale ale administrației (secretariatele provinciale şi organizaţiile administrative speciale provinciale), ale Secretariatului Guvernului Provincial, serviciilor și direcțiilor pe care le înființează Guvernul Provincial, după cum urmează:

  1. pregătește proiectul Programului de formare profesională generală a funcționarilor și organizează formarea profesională conform programului adoptat;
  2. ține evidența resurselor umane privind angajații și Dosarul personal al angajatului;
  3. pregătește Proiectul Planului de resurse umane și se ocupă de implementarea corectă a Planului de cadre adoptat;
  4. publică concursuri pentru completarea locurilor de muncă în conformitate cu legea sau o altă reglementare;
  5. efectuează activitățile de specialitate și tehnice și administrative pentru Comisia de Recurs a Provinciei Autonome Voivodina;
  6. efectuează activități de înregistrare, modificare și ștergere a angajaților pentru asigurarea socială obligatorie.

Pe lângă activitățile încredințate prin Hotărârea privind Serviciul pentru Administrarea Resurselor Umane, Serviciul efectuează și alte activități care îi sunt încredințate printr-o reglementară specială.

În baza Concluziilor Guvernului P.A. Voivodina numărul: 101-1/2014 din 15.1.2014 care sunt înlocuite cu Concluziile Guvernului Provincial numărul: 112-42/2015 din 25.2.2015, și care sunt înlocuite cu Concluzia privind procedarea la procurarea avizului pentru noua ocupare a forţei de muncă şi angajarea suplimentară în muncă la beneficiarii mijloacelor publice ale Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V”, nr..  3/2021), Serviciul pentru Administrarea Resurselor Umane este ales organ competent pentru procedarea conform Ordonanței privind procedura pentru obţinerea avizului pentru noua ocupare a forţei de muncă şi agajarea în muncă suplimentară la beneficiarii mijloacelor publice („Monitorul oficial al RS”, nr.  159/ 2020) pentru beneficiarii mijloacelor publice prevăzute la articolului 4 alineatul  1 punctul 3 din Ordonanţă; Concret, Serviciul implementează proceduri pentru obținerea avizului pentru noi angajări și angajări suplimentare în muncă la beneficiarii de mijloace publice, în conformitate cu Concluzia și Ordonanța, și conform cerințelor fiecărui beneficiar individual de mijloace publice, pentru nevoile: organelor și organizațiilor Provinciei Autonome Voivodina și la alți beneficiari ai mijloacelor bugetare ale Provinciei Autonome Voivodina; întreprinderile publice înființate de Provincia Autonomă Voivodina, persoane juridice înființate de întreprinderile publice respective, persoanelor juridice asupra cărora Provincia Autonomă Voivodina deține control direct sau indirect asupra a mai mult de 50% din capital sau mai mult de 50% din voturi în consiliu de administrație, adică în care mijloacele publice reprezintă mai mult de 50% din veniturile totale generate în anul de gestiune precedent, precum și agențiile și organizațiile publice cărora li se aplică reglementările privind agențiile publice și al căror fondator este Provincia Autonomă Voivodina; altor beneficiari ai mijloacelor publice al căror fondator este Provincia Autonomă Voivodina.

FORMUALRUL 1 – DATE PRIVIND NUMĂRUL ANGAJAȚILOR ȘI A PERSOANELOR ANGAJATE ÎN MUNCĂ LA SERVICIUL PENTRU ADMINISTRAREA RESURSELOR UMANE