EVIDENŢA RESURSELOR UMANE

Hotărârea privind evidenţa resurselor umane referitoare la angajaţi („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr.  5/17) se stipulează mai detaliat ţinerea în evidenţă a resurselor umane referitoare la angajaţii în organele provinciale ale administraţiei (secretariatele provinciale şi organizaţiile administrative provinciale speciale), Secretariatul Guvernului Provincial, serviciile şi direcţiile pe care le înfiinţează Guvernul Provincial (în continuare: organele), volumul şi tipul de date pe care aceasta le conţine, precum şi modul de asigurare a datelor pentru evidenţa care în cadrul competenţei sale este ţinută de Serviciul pentru Administrarea Resurselor Umane.

Evidenţa resurselor umane referitoare la angajaţi cuprinde dosarele personale ale angajaţilor, precum şi baza de date în formă electronică în care se introduc datele din cartonul de evidenţă, din actele angajatorului care reglementează statutul juridic de muncă al angajatului, acte şi alte documente care sunt parte integrantă a dosarului personal.

Acces la datele din evidenţa resurselor umane referitoare la angajaţi are conducătorul organului pentru organul pe care-l conduce şi persoana autorizată la organ pentru angajaţii din organul respectiv.

Serviciul are obligaţia ca la cererea organului care întocmeşte rapoartele privind datele statistice cumulative din evidenţă, precum şi la cererea organului, respectiv a angajatului să elibereze adeverinţe asupra faptelor care sunt cuprinse în evidenţă şi care se referă la statutul juridic de muncă al angajatului respectiv.

Prin Hotărârea privind dosarul personal al angajatului („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr.  5/17) se stipulează mai detaliat conţinutul dosarului personal al angajatului, în organele provinciale ale administraţiei (secretariatele provinciale şi organizaţiile administrative provinciale speciale), Secretariatul Guvernului Provincial, serviciile şi direcţiile pe care le înfiinţează Guvernul Provincial, modul de colectare a documentelor pe care le conține dosarul personal al angajatului și procedarea cu conținutul acestuia. Dosarele personale privind angajaţii  în cadrul competenţei sale le ţine Serviciul pentru Administrarea Resurselor Umane.  Documentele dosarului personal se remit Serviciului prin intermediul persoanei autorizate pentru cooperarea cu Serviciul, ca documente originale sau ca fotocopii autorizate. Documentele  care reprezintă acte publice, angajatul le poate prelua provizoriu prin semnarea adeverinţei privind preluarea provizorie – aşa-numitul revers.

formularele privind evidenţa resurselor umane referitoare la angajaţi: