Контакт

Валентина Војиновић – в.д. директора Службе

Одсек за кадровску евиденцију и опште-правне послове:

Тања Солдо – шеф одсека

Маја Унковић (шеф одсека – замена привремено одсутне запослене)

Драгана Гравара – радно место за кадровску евиденцију и административне послове

Симеона Гажо – радно место за кадровску евиденцију и административне послове

Oдсек за стручно-техничку и административну подршку Жалбеној комисији АП Војводине, стручно усавршавање и материјално-финансијске послове:

Марина Крњетин Матавуљ – радно место за послове стручног усавршавања службеника

Мирјана Јовановић – радно место за послове стручног усавршавања службеника

Бојана Медић – радно место за материјално-финансијске послове

Т: +381 21 487 40 55 Ф: +381 21 487 47 42