Контакт

Валентина Војиновић – в.д. директора Службе

Т: +381 21 487 42 82 Ф: +381 21 487 47 42

Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Taња Солдо – радно место за правне и опште послове

Телефон: 021/487-4332

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Лице за заштиту података о личности:

Taња Солдо – радно место за правне и опште послове

Телефон: 021/487-4332