Контакт

Валентина Војиновић – в.д. директора Службе

Одсек за стручно усавршавање, материјално-финансијске и студијско-аналитичке послове:

Тања Солдо – шеф одсека

Марина Крњетин Матавуљ – радно место за студијско-аналитичке послове

Мирјана Јовановић – радно место за студијско-аналитичке послове

Бојана Медић – радно место за материјално-финансијске послове

Јасмина Перишић – радно место за материјално-финансијске послове (на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене)

Одсек за Централну кадровску евиденцију и опште-правне послове:

Марко Тешић – шеф одсека

Јелена Текић – радно место за информатичке послове

Драгана Гравара      – радно место за централну кадровску евиденцију и административне послове

Симеона Гажо – радно место за централну кадровску евиденцију, административне и материјално-финансијске послове