Информатор – актуелно

Линк ка Информатору Службе за управљање људским ресурсима Нови Сад који је објављен код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Служба за управљање људским ресурсима Нови Сад

Информатор о раду Службе за управљање људским ресурсима на хрватском језику, 30.9.2022.

Информатор о раду Службе за управљање људским ресурсима на румунском језику, 30.9.2022.

Информатор о раду Службе за управљање људским ресурсима на словачком језику, 30.9.2022.

Информатор о раду Службе за управљање људским ресурсима на мађарском језику, 30.9.2022.

Информатор о раду Службе за управљање људским ресурсима на русинском језику, 30.09.2022