Јавни конкурси 2024

2024

 орган радно место датум оглашавања текст конкурса образац пријаве
Покрајински секретаријат за спорт и омладину млађи саветник за омладинску политику 25.04.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве 
Управа за заједничке послове покрајинских органа конобар пословођа бифеа, намештеник 11.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве   
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова радно место за студијско аналитичке послове у области демографије, у звању саветник 08.04.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама радно место за материјално-финансијске послове у области јавног информисања, у звању саветник 08.04.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама радно место за материјално-финансијске послове и односе са трезором, у звању сарадник 08.04.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве 
Управа за заједничке послове покрајинских органа конобар, намештеник 04.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве  
Управа за заједничке послове покрајинских органа техничар за одржавање рачунарске мреже, намештеник 04.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве   
Управа за заједничке послове покрајинских органа кафе кувар 04.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве   
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност саветник за материјално – финансијске послове у области високог образовања и научноистраживачке делатности 15.03.2024. текст јавног конкурса образац пријаве
Покрајински секретаријат за спорт и омладину саветник за унапређење олимпијског спорта и реализацију посебних програма из области спорта 14.03.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник за праћење развоја туризма 09.03.2024. текст јавног конкурса

исправка текста јавног конкурса 

образац пријаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам млађи саветник за опште правне послове и људске ресурсе 01.03.2024. текст јавног конкурса образац пријаве
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине саветник за послове располагања 29.02.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве 
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник за послове обезбеђења, намештеник 27.02.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве   
Управа за заједничке послове покрајинских органа експедитор, у звању виши референт 7.2.2024. текст јавног конкурса образац пријаве на конкурс
Управа за заједничке послове покрајинских органа помоћни радник вешераја, намештеник 7.2.2024. текст јавног конкурса   образац пријаве на конкурс 
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник обезбеђења – евидентичар, намештеник 7.2.2024. текст јавног конкурса  образац пријаве на конкурс