КОНТАКТ

Адреса Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине је: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Мејл адреса Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине је: zalbena.komisijaapv@vojvodina.gov.rs