Контакт

Службa за управљање људским ресурсима
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад
III спрат, канцеларија бр. 57

ПИБ: 104854478
матични број: 08866520
шифра делатности: 8411

радно време: 8-16 часова

Валентина Војиновић – в.д. директора Службе

Т: +381 21 487 42 82

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Taња Солдо – радно место за правне и опште послове

Телефон: 021/487-4332

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Лице за заштиту података о личности:

Taња Солдо – радно место за правне и опште послове

Телефон: 021/487-4332