Јавни конкурси 2023

2023

орган радно место датум оглашавања текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за здравство санитарни инспектор, Одељење за санитарну инспекцију Нови Сад – 4 извршиоца 3.3.2023. поништај  
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова млађи саветник за социјалну заштиту – приправник 28.02.2023. Текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа саветник за јавне набавке 09.02.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за финансије саветник за правне послове 7.2.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Служба за управљање људским ресурсима самостални саветник за кадровске и административне послове и стручно усавршавање запослених – шеф одсека 03.02.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа кувар 25.01.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа саветник – графички дизајнер 19.01.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа техничар графичке дораде 06.01.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник – инспектор за заштиту ауторског права и сродног права – 2 извршиоца 26.12.2022. текст јавног конкурса  образац изјавe