Јавни конкурси 2023

2023

орган радно место датум оглашавања текст конкурса образац изјаве
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за извршење јавних набавки 7.12.2023. текст јавног конкурса образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине саветник за праћење реализације финансијског плана 7.12.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве 
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине интерни ревизор, саветник 17.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине координатор, у звању млађи саветник 16.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине административни послови и достављање поште, у звању референт 16.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу саветник за правне послове 14.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу саветник за реализацију инвестиционих пројеката 14.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине саветник за управљање отпадом и чистију производњу 14.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водни инспектор, у звању саветник 13.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова самостални саветник за управно – надзорне послове у области друштвене бриге о деци 10.11.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник за послове обезбеђења, намештеник 8.11.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  саветник за опште послове 19.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  саветник – преводилац за словачки језик 19.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  саветник – преводилац за мађарски језик 19.10.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  саветник за административне послове 19.10.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  саветник за нормативно-правне послове 19.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве 
Покрајински секретаријат за финансије благајник – ликвидатор, у звању виши референт 18.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине саветник за припрему, анализу и планирање јавних набавки за реализацију 16.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Секретаријат Покрајинске владе саветник за послове односа с јавношћу 13.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за минералне сировине 9.10.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара, у звању саветник 28.9.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за финансије радно место за финансијско управљање, пласирање средстава и задуживање на иностраном тржишту, у звању саветник 28.9.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве 
Секретаријат Покрајинске владе радно местo за административне послове, у звању млађи саветник 27.9.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката, у звању саветник 18.9.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водни инспектор, у звању саветник  15.9.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа сарадник за опште послове 6.9.2023. текст јавног конкурса  oбразац изјаве
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за послове располагања 30.8.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова саветник за стручне послове у области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите, инспектор социјалне заштите, у звању саветник и саветник за послове из области равноправности полова 28.8.2023. текст јавног конкурса образац изјаве – саветник за стручне послове

образац изјаве – инспектор

образац изјаве – саветник за послове из области равноправности полова

Покрајински секретаријат за финансије саветник за финансијску оперативу и обрачун плата 17.08.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник за послове бифеа – намештеник 15.08.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Секретаријат Покрајинске владе млађи саветник за протоколарне послове 26.7.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката у Подручној јединици у Зрењанину, у звању саветника 25.7.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник за безбедност и здравље на раду 20.7.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник за сајамске и привредне манифестације 20.7.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа виши референт за стручно – оперативне послове писарнице 19.7.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа  телефониста – евидентичар, у звању виши референт  6.7.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве 
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник за послове обезбеђења – 2 извршиоца  6.7.2023. текст јавног конкурса  обрасци изјава
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за спровођење конкурса 8.6.2023. текст јавног конкурса  образац изјавe
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за правне послове у инспекцији 5.6.2023. текст јавног конкурса   образац изјаве
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај инспектор за државне путеве II реда, у звању саветник 5.6.2023. текст јавног конкурса   образац изјаве 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за управно правне послове 5.6.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  саветник за изградњу 5.6.2023. текст јавног конкурса образац изјавe 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за грађевинарство 5.6.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине  правобранилачки помоћник у звању саветник 1.6.2023. текст јавног конкурса  образац изјавe
Секретаријат Покрајинске владе сарадник за одбрамбене припреме и ванредне ситуације 30.5.2023. текст јавног конкурса образац изјавe
Покрајински секретаријат за финансије млађи саветник за информациони систем – програмер  25.5.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  саветник за подршку регионалном развоју 19.5.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност  саветник за правне послове  18.5.2023. текст јавног конкурса образац изјавe
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  саветник за медије  13.5.2023. текст јавног конкурса образац изјавe
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине млађи саветник за процену утицаја 28.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине млађи саветник за управљање отпадом и чистију производњу 28.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
 Служба за управљање људским ресурсима  млађи саветник за правне и опште послове 28.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам  саветник за запошљавање 26.4.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за финансије технички секретар, у звању виши референт 25.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност саветник за материјално – финансијске послове у области високог образовања и научноистраживачке делатности  20.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство начелник одељења, у звању виши саветник 19.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство самостални саветник за правне послове 19.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство саветник за материјално-финансијске послове 13.4.2023. текст јавног конкурса образац изјаве 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство шумарско – ловни инспектор  13.4.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водни инспектор  13.4.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник за послове обезбеђења 10.4.2023. текст јавног конкурса oбразац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за инспекцијски надзор над истицањем и коришћењем покрајинских симбола 4.4.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за спорт и омладину сарадник за спорт 28.3.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за здравство санитарни инспектор, у звању саветник, Одељење за санитарну инспекцију Нови Сад – 2 извршиоца и санитарни инспектор, у звању саветник, Одељење за санитарну инспекцију Сомбор – 1 извршилац  24.3.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за послове управљања имовином и одржавање и млађи саветник за послове укњижбе и евиденције  21.3.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за здравство санитарни инспектор, Одељење за санитарну инспекцију Нови Сад – 4 извршиоца 3.3.2023. поништај  
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова млађи саветник за социјалну заштиту – приправник 28.02.2023. Текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа саветник за јавне набавке 09.02.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за финансије саветник за правне послове 7.2.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Служба за управљање људским ресурсима самостални саветник за кадровске и административне послове и стручно усавршавање запослених – шеф одсека 03.02.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа кувар 25.01.2023. текст јавног конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа саветник – графички дизајнер 19.01.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа техничар графичке дораде 06.01.2023. текст јавног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник – инспектор за заштиту ауторског права и сродног права – 2 извршиоца 26.12.2022. текст јавног конкурса  образац изјавe