Интерни конкурси 2023

2023

 орган радно место датум оглашавања текст конкурса образац изјаве
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине саветник за праћење реализације финансијског плана 27.11.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за извршење јавних набавки 27.11.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине координатор, у звању млађи саветник 6.11.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине административни послови и достављање поште, у звању референт 6.11.2023. текст интерног конкурса образац изјаве 
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине интерни ревизор, саветник 2.11.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу саветник за правне послове 2.11.2023. текст интерног конкурса  
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу саветник за реализацију инвестиционих пројеката 2.11.2023. текст интерног конкурса   
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова самостални саветник за управно – надзорне послове у области друштвене бриге о деци 11.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине саветник за планирање, анализу и оцену пројеката 10.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за нормативно – правне послове 5.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за административне послове 5.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник – преводилац за мађарски језик 5.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник – преводилац за словачки језик 5.10.2023.
текст интерног конкурса 
образац изјаве
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за опште послове 5.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за финансије благајник – ликвидатор, у звању виши референт 4.10.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине радно место припрема, анализа и планирање јавних набавки за реализацију, у звању саветник 27.9.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Секретаријат покрајинске Владе радно место за послове односа с јавношћу, у звању саветник 27.9.2023. текст интерног конкурса образац изјаве 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине саветник за управљање отпадом и чистију производњу 18.9.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве
Секретаријат Покрајинске владе млађи саветник за административне послове 13.9.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за финансије саветник за финансијско управљање, пласирање средстава и задуживање на иностраном тржишту 12.9.2023. текст интерног конкурса образац изјаве 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара, у звању саветник 7.9.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Управa за заједничке послове покрајинских органа сарадник за опште послове 22.8.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве  
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката, у звању саветник 18.08.2023. текст интерног конкурса   обрасци изјава 
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за послове располагања  11.8.2023. текст интерног конкурса  
Покрајински секретаријат за финансије радно местo за финансијску оперативу и обрачун плата, саветник  31.7.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве
Службa за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине радно местo за финансијске и студијско аналитичке послове,  самостални саветник  31.7.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве
Секретаријат Покрајинске владе млађи саветник за протоколарне послове  14.7.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа виши референт за стручно-оперативне послове писарнице  7.7.2023. текст интерног конкурса образац изјаве  
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник за сајамске и привредне манифестације 6.7.2023. текст интерног конкурса образац изјаве 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник за безбедност и здравље на раду  5.7.2023. текст интерног конкурса  образац изјавe
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката, у звању саветник, у Подручној јединици у Зрењанину 22.6.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Секретаријат Покрајинске владе сарадник за одбрамбене припреме и ванредне ситуације 16.5.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве  
Покрајински секретаријат за финансије млађи саветник за информациони систем – програмер 10.5.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу саветник за подршку регионалном развоју 9.5.2023. текст интерног конкурса  
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  саветник за грађевинарство 3.5.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама саветник за медије 28.4.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине правобранилачки помоћник, у звању саветник 26.4.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине млађи саветник за управљање отпадом и чистију производњу  10.4.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве  
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине млађи саветник за процену утицаја 10.4.2023. текст интерног конкурса oбразац изјавe 
Покрајински секретаријат за финансије технички секретар, у звању виши референт  7.4.2023. текст интерног конкурса   образац изјаве 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  саветник за управно правне послове 7.4.2023. текст интерног конкурса   образац изјаве 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за минералне сировине 7.4.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за изградњу 7.4.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај саветник за правне послове у инспекцији 7.4.2023. текст интерног конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам саветник за запошљавање  7.4.2023. текст интерног конкурса oбразац изјаве 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова саветник за стручне послове у области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите 5.4.2023. текст интерног конкурса   oбразац изјаве
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова 1. саветник за стручне послове у области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите;

2. саветник – инспектор социјалне заштите;

3. саветник за послове из области равноправности полова

5.4.2023. текст интерног конкурса  1. образац изјаве – саветник у области правне заштите породице

2. oбразац изјаве – инспектор социјалне заштите

3. образац изјаве – саветник за послове из области равноправности полова

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност саветник за правне послове 5.4.2023. текст интерног конкурса 
Управа за заједничке послове покрајинских органа шеф одсека, у звању самостални саветник  29.3.2023. текст конкурса  образац изјаве
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност саветник за материјално-финансијске послове у области високог образовања и научноистраживачке делатности  23.3.2023. текст конкурса   
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за инспекцијски надзор над истицањем и коришћењем покрајинских симбола 21.3.2023. текст конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице саветник за спровођење конкурса 15.3.2023. текст конкурса  образац изјаве 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину  сарадник за спорт  13.3.2023. текст конкурса образац изјаве
Служба за управљање људским ресурсима млађи саветник за правне и опште послове 7.3.2023. текст конкурса образац изјаве
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за послове управљања имовином и одржавање и млађи саветник за послове укњижбе и евиденције 7.3.2023. текст конкурса
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај Инспектор за државне путеве II реда, у звању саветник 20.2.2023. текст конкурса oбразац изјавe
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство саветник за оперативно правне послове 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство начелник одељења, у звању виши саветник 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство самостални саветник за правне послове 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство шумарско ловни инспектор, у звању саветник 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водни инспектор, у звању саветник 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство саветник за материјално – финансијске послове 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа саветник за јавне набавке 26.01.2023. текст конкурса образац изјаве
Служба за управљање људским ресурсима самостални саветник за кадровске и административне послове и стручно усавршавање запослених – шеф одсека 23.01.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за финансије саветник за правне послове 19.01.2023. текст конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа графички дизајнер, у звању саветник 05.01.2023. текст конкурса образац изјаве