Интерни конкурси 2023

2023

 орган радно место датум оглашавања текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за спорт и омладину  сарадник за спорт  13.3.2023. текст конкурса образац изјаве
Служба за управљање људским ресурсима млађи саветник за правне и опште послове 7.3.2023. текст конкурса образац изјаве
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине млађи саветник за послове управљања имовином и одржавање и млађи саветник за послове укњижбе и евиденције 7.3.2023. текст конкурса
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај Инспектор за државне путеве II реда, у звању саветник 20.2.2023. текст конкурса oбразац изјавe
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство саветник за оперативно правне послове 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство начелник одељења, у звању виши саветник 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство самостални саветник за правне послове 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство шумарско ловни инспектор, у звању саветник 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водни инспектор, у звању саветник 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство саветник за материјално – финансијске послове 10.2.2023. текст конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа саветник за јавне набавке 26.01.2023. текст конкурса образац изјаве
Служба за управљање људским ресурсима самостални саветник за кадровске и административне послове и стручно усавршавање запослених – шеф одсека 23.01.2023. текст конкурса образац изјаве
Покрајински секретаријат за финансије саветник за правне послове 19.01.2023. текст конкурса образац изјаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа графички дизајнер, у звању саветник 05.01.2023. текст конкурса образац изјаве