Састав Жалбене комисије АП Војводине

 

Председник Жалбене комисије:

  • Татјана Гашовић, дипл. правница, секретар Покрајинске владе

Чланови Жалбене комисије:

  • Дина Вучинић, дипл. правница, одборница у Скупштини града Новог Сада
  • Бранка Беадер,  дипл. правница, саветница за нормативно-правне послове у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
  • Сандра Срдановић, дипл. правница, шефица секретаријата Скупштине Аутономне покрајине Војводине
  • Маја Стојилковић, дипломирани правник, в.д. директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
  • Нела Милишић, дипломирани правник, в.д. помоћника покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност.