Састав Жалбене комисије АП Војводине

Председник Жалбене комисије:

  • Татјана Гашовић, дипломирани правник.

Чланови Жалбене комисије:

  • Дина Вучинић, дипломирани правник,
  • Сандра Срдановић, дипломирани правник,
  • Маја Стојилковић, дипломирани правник,
  • Нела Милишић, дипломирани правник.