Стручно усавршавање

АКТУЕЛНО

Назив обуке Датум одржавања Реализатор
Остваривање права детета 24. март 2023. Драгана Ћорић
Управљање променама 30. март 2023. Бранка Буквић Мијатовић
Кориговање лошег радног учинка и понашања – обука за руководиоце  31. март 2023. Бранислав Пејчић
Пословни протокол – обука за руководиоце 21. април 2023. Људмила Милатовић

 

На основу Одлуке којом се утврђују Општи програм обуке  и Програм обуке руководилаца, Служба за управљање људским ресурсима организује и спроводи обуке и семинаре.