Стручно усавршавање

АКТУЕЛНО

Назив обуке Датум одржавања Реализатор
Извршење решења донетог у поступку инспекцијског надзора 11.06.2024. Соња Фирст
Налог за инспекцијски надзор 10.06.2024. Весна Савић
Обука за процену понашајних компетенција 06.06.2024. Александра Станковић
Извршење решења донетог у поступку инспекцијског надзора 31.05.2024. Соња Фирст
Спречавање злостављања на раду – мобинг 30.05.2024. Олга Вучковић Кићановић
Налог за инспекцијски надзор 29.05.2024. Весна Савић
Примена ЗУП-а у пракси 22.05.2024. Никола Китаровић
Примена ЗУП-а у пракси 21.05.2024. Никола Китаровић
Превентивно деловање инспекције 17.05.2024. Бранко Љубоја

 

На основу Одлуке којом се утврђују Општи програм обуке  и Програм обуке руководилаца, Служба за управљање људским ресурсима организује и спроводи обуке и семинаре.