Интерни конкурси 2024

2024

 орган радно место датум оглашавања текст конкурса образац пријаве
Покрајински секретаријат за спорт и омладину млађи саветник за омладинску политику 04.04.2024. текст интерног конкурса  образац пријаве 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова млађи саветник за послове анализе, планирања, извештавања и вођења евиденција 25.03.2024. текст интерног конкурса образац пријаве
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова саветник за студијско аналитичке послове у области демографије 18.03.2024. текст интерног конкурса образац пријаве 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  радно место за опште-правне послове у области јавног информисања и верских заједница, у звању саветник 06.03.2024. текст интерног конкурса образац пријаве  
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама радно место за материјално-финансијске послове и односе са трезором, у звању сарадник 06.03.2024. текст интерног конкурса  образац пријаве  
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама радно место за материјално-финансијске послове у области јавног информисања, у звању саветник 06.03.2024. текст интерног конкурса   образац пријаве 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност радно место за материјално-финансијске послове у области високог образовања и научноистраживачке делатности, у звању саветник 01.03.2024. текст интерног конкурса   образац пријаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам радно место за праћење развоја туризма, у звању саветник 21.2.2024. текст интерног конкурса  образац пријаве
Покрајински секретаријат за привреду и туризам  радно место за опште правне послове и људске ресурсе, у звању млађи саветник 14.2.2024. текст интерног конкурса образац пријаве
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине радно место за послове располагања, у звању саветник 12.2.2024. текст интерног конкурса  образац пријаве 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину радног места саветник за унапређење олимпијског спорта и реализацију посебних програма из области спорта, у звању саветник 12.2.2024. текст интерног конкурса  образац пријаве 
Управа за заједничке послове покрајинских органа експедитор, у звању виши референт 18.1.2024. текст интерног конкурса   образац пријаве