Састав Жалбене комисије АП Војводине

Председник Жалбене комисије:

  • Татјана Гашовић, дипл. правница, секретар Покрајинске владе

Чланови Жалбене комисије:

  • Драгутин Галовић, дипл. правник, в.д. помоћника Генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
  • Дина Вучинић, дипл. правница, одборница у Скупштини града Новог Сада
  • Сима Теофанов, дипл. правник, самостални саветник – шеф Одсека за инспекцијски надзор у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам
  • Бранка Беадер,  дипл. правница, саветница за нормативно-правне послове у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице