Стручно усавршавање

АКТУЕЛНО

Позив на обуку „Израда, спровођење и праћење спровођења планова интегритетаˮ 27.05.2022.

Позив на обуку „Заштита узбуњивачаˮ 10.06.2022.

 

образац пријаве на обуку

 

На основу Одлуке којом се утврђују Општи програм обуке  и Програм обуке руководилаца, Служба за управљање људским ресурсима организује и спроводи обуке и семинаре.