Стручно усавршавање

На основу Одлуке којом се утврђују Општи програм обуке за 2019. годину и Програм обуке руководилаца за 2019. годину, Служба за управљање људским ресурсима организује и спроводи обуке и семинаре.