Јавни конкурси – актуелни

142. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

143. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

144. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство