Јавни конкурси – актуелни

146. Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

147. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине