Јавни конкурси – актуелни

136. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

137. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

138. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Aутономне покрајине Војводине

139. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа