Јавни конкурси – архива

1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину АПВ – истекао

2. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

3. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

4. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

5. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

6. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

7. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

8. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

9. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

10. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

11. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

12. Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – истекао

13. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

14. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам – истекао

15. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

16. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

17. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

18. Јавни конкурс за попуњавање изврсилацког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину – истекао

19. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  – истекао

20. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

21. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

22. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

23. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

24. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

25. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине – истекао

26. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – поништен

27. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

28. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

29. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

30. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

31. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине – истекао

32. Јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

33. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

34. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинскoм секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

35. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

36. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

37. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

38. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

39. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

40. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

41. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

42. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине – истекао

43. Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

44. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за за заједничке послове покрајинских органа – истекао

45. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

46. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

47. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

48. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

49. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

50. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

51. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

52. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

53. Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

54. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

55. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

56. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

57. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

58. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

59. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

60. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

61. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

62. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

63. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

64. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

65. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

66. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

67. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

68. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

69. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

70. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

71. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

72. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

73. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

74. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао

75. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – поништен

76. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

77. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу  и локалну самоуправу – истекао

78. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

79. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

80. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

81. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

82. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

83. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

84. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

85. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

86. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

87. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

88. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

89. Jавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

90. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – поништен

91. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

92. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

93. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

94. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – истекао

95. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

96. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

97. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

98. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

99. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

100. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

101. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

102. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

103. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

104. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

105. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

106. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

107. Jавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

108. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

109. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

110. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

111.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

112.Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

113.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

114.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Исправка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

115.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Исправка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

116.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

117.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

118.Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

119.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

120. Jавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

121. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

122. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

123. Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за здравство

124. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство 

125. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

126. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

127. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

128. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

129. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

130. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

131.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

132. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

133. Jавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

134. Jавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

135. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

136. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

137. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

138. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Aутономне покрајине Војводине

139. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

140. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

141. Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

142. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

143. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

144. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

145. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

обрасци изјаве