Јавни конкурси

1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину АПВ – истекао

2. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

3. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

4. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

5. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

6. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

7. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

8. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

9. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

10. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

11. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

12. Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – истекао

13. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

14. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам – истекао

15. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

16. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

17. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

18. Јавни конкурс за попуњавање изврсилацког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину – истекао

19. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  – истекао

20. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

21. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

22. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

23. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

24. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

25. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине – истекао

26. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – поништен

27. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

28. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

29. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

30. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

31. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине – истекао

32. Јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

33. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

34. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинскoм секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

35. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

36. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

37. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

38. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

39. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

40. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

41. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

42. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине – истекао

43. Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

44. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за за заједничке послове покрајинских органа – истекао

45. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

46. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

47. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

48. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

49. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

50. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

51. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

52. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

53. Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

54. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

55. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

56. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

57. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

58. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

59. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

60. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

61. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

62. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

63. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

64. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

65. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

66. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

67. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

68. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

69. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

70. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

71. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

72. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

73. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

74. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао

75. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – поништен

76. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

77. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу  и локалну самоуправу – истекао

78. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

79. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

80. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

81. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице