Јавни конкурси – архива

 1. Јавни конкурс за попуњавње извршилачког радног места у Управи за имовину АПВ– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао
 1. Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање изврсилацког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине– истекао
 1. Јавни конкурус за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– поништен
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине– истекао
 1. Јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за финансије– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – поништен
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – поништен
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – поништен
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство– истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

108.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  – истекао

 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

111.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

112.Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

114.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Исправка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Исправка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

116.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

117.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

118.Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

119.Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за здравство
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство 
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

134.Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
 1. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа
 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

150. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

151. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

152. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

153. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

154. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

155. Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

156. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

157. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије

158. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

159. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

160. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

161. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

162. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

163. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

164. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

165. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

166. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

167. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

168. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

169. Јавни конкурс за попуњавање извршилачих радних места у Покрајинском секретаријату за здравство

170. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине

171. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

172. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

173. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

174. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

175. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

176. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

177. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије

178. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

179. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

180. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

181. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

182. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

183. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

184. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

185. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

186. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

187. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

188. Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

189. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

190. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

191. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату енергетику, грађевинарство и саобраћај

192. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

193. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

194. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

195. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

196. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману

197. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

198. Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину АП Војводине

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Jaвни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе