Kontakt

Služba za upravljanje ljudskim resursima
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
III sprat, kancelarija br. 57

telefon: 021/487 4055
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

PIB: 104854478
matični broj: 08866520
šifra delatnosti: 8411
radno vreme: 8-16 časova

Valentina Vojinović – v.d. direktora Službe

Т: +381 21 487 42 82 F: +381 21 487 47 42

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Tanja Soldo – radno mesto za pravne i opšte poslove

Telefon: 021/487-4332

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Tanja Soldo – radno mesto za pravne i opšte poslove

Telefon: 021/487-4332