Kontakt

Valentina Vojinović – v.d. direktora Službe

Odsek za kadrovsku evidenciju i opšte-pravne poslove:

Tanja Soldo – šef odseka

Maja Unković (šef odseka -zamena privremeno odsustne zaposlene)

Dragana Gravara  – radno mesto za kadrovsku evidenciju i administrativne poslove

Simeona Gažo – radno mesto za kadrovsku evidenciju i administrativne poslove

Odsek za stručno-tehničku i administrativnu podršku Žalbenoj komisiji AP Vojvodine, stručno usavršavanje i materijalno-finansijske poslove:

Marina Krnjetin Matavulj – radno mesto za poslove stručnog usavršavanja službenika

Mirjana Jovanović – radno mesto za poslove stručnog usavršavanja službenika

Bojana Medić – radno mesto za materijalno-finansijske poslove

Т: +381 21 487 40 55 F: +381 21 487 47 42