Stručno usavršavanje

Na osnovu Odluke kojom se utvrđuju Opšti program obuke za 2020. godinu i Program obuke rukovodilaca za 2020. godinu, Služba za upravlјanje lјudskim resursima organizuje i sprovodi obuke i seminare.