Stručno usavršavanje

Na osnovu Odluke kojom se utvrđuju Opšti program obuke za 2019. godinu i Program obuke rukovodilaca za 2019. godinu, Služba za upravljanje ljudskim resursima organizuje i sprovodi obuke i seminare.