Јавни конкурси – актуелни

 

 

орган радно место датум оглашавања текст конкурса   образац пријаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа конобар пословођа бифеа, намештеник 11.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова радно место за студијско аналитичке послове у области демографије, у звању саветник 08.04.2024. текст јавног конкурса образац пријаве
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама радно место за материјално-финансијске послове у области јавног информисања, у звању саветник 08.04.2024. текст јавног конкурса образац пријаве
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама радно место за материјално-финансијске послове и односе са трезором, у звању сарадник 08.04.2024. текст јавног конкурса образац пријаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа конобар, намештеник 04.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве  
Управа за заједничке послове покрајинских органа техничар за одржавање рачунарске мреже, намештеник  04.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве  
Управа за заједничке послове покрајинских органа кафе кувар 04.04.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве