Јавни конкурси – актуелни

 

 

орган радно место датум оглашавања текст конкурса   образац пријаве
Управа за заједничке послове покрајинских органа радник за послове обезбеђења, намештеник 13.05.2024. текст јавног конкурса са обрасцем пријаве