Прописи о надлежности Службе

Списак прописа који утврђују надлежност Службе:

Народна скупштина Републике Србије:

 Скупштина АП Војводине:

Покрајинска влада:

Остало: