ИНТЕРНИ КОНКУРСИ – архива

1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину АП Војводине -истекао

  • изјава се може преузети са сајта Управе

2. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова -истекао

3. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство -истекао

4. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарсто -истекао

5. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство -истекао

6. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај -истекао

7. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине -истекао

8. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе -истекао

9. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе -истекао

10. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

11. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву АПВ – истекао

12. Интерни конкурс за попуњавање извршилацког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам – истекао

13. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

14. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину – истекао

15. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

16. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

17. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

18. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

19. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

20. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

21. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

22. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

23. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

24. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

25. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

26. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

27. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

28. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

29. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине

30. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

31. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

32. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

33. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

34. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоупрavu – истекао

35. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

36. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

37. Интерни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

38. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

39. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

40. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

41. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

42. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

43. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

44. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

45. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

46. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

47. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

48. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

49. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

50. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

51. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

52. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

53. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

54. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

55. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

56. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

57. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао

58. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

59 Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

60. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

61. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

62. Интерни оглас за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

63. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

64. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

65. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

66. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

67. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

68. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

69. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

70. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

71. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

72. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

73. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – истекао

74. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине- истекао

75. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за управљање људским ресурсима – истекао

76. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

77. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

78. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

79. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

80. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

81. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

82. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

83.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине – истекао

84. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

85. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

86. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за eнергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

87. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

88. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

89. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

90. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

91. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

92. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

93. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

94. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

95. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

96. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

97. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

98.Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

99. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

100. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

101. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

102. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

103. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

104. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

105. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

106. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

107. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

108. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

109. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

110. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Aутономне порајине Војводине

111. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

112. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

113. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

114. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

115.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Aутономне покрајине Војводине

116. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

117. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе