Интерни конкурси

1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину АП Војводине – истекао

  • изјава се преузима са сајта Управе

2. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – истекао

3. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

4. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарсто – истекао

5. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

6. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

7. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радном места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

8. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

9. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

10. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинскoм секретаријату за финансије – истекао

11. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву АПВ -истекао

12. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам – истекао

13. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

14. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину – истекао

15. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

16. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

17. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

18. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

19. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

20. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

21. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство  – истекао

22. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

23. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

24. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

25. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћаj – истекао

26. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

27. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

28. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

29. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за капитална улагања АП Војводине – истекао

30. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинскoм секретаријату за финансије – истекао

31. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинскoм секретаријату за финансије – истекао

32. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

33. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

34. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

35. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарсто – истекао

36. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

37. Интерни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

38. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

39. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

40. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

41. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

42. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

43. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

44. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинскoм секретаријату за финансије – истекао

45. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

46. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

47. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

48. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

49. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

50. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

51. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

52. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

53. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

54. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

55. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетку, грађевинарство и саобраћај – истекао

56. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

57. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао

58. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

59. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

60. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

61. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

62. Интерни оглас за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао