ИНТЕРНИ КОНКУРСИ – архива

1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину АП Војводине  – истекао

  • изјава се може преузети са сајта Управе

2. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова -истекао

3.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  -истекао

4. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство -истекао

5. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство   -истекао

6. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај -истекао

7. Интерни конкурс за попуњавање изврилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине -истекао

8. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе -истекао

9. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе -истекао

10. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

11. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву АПВ – истекао

12. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам  – истекао

13. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине  – истекао

14. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  – истекао

15. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

16. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

17. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

18. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство   – истекао

19. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

20. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

21. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство  – истекао

22. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

23. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

24. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

25. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

26. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

27. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  – истекао

28. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  – истекао

29. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања АП Војводине

30. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије   – истекао

31. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије  – истекао

32. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

33. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

34. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  – истекао

35. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство   – истекао

36. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

37. Интерни конкурс за попуњавање два  извршилачка радна места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  – истекао

38. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

39. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

40. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

41. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

42. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност– истекао

43. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

44. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места уПокрајинском секретаријату за финансије  – истекао

45. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  – истекао

46. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао

47. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

48. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

49. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

50. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – istekao

51. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

52. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

53. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

54. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

55. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај   – истекао

56. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

57. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао 

58. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

59. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

60. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

61. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

62. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

63. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  – истекао

64. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

65. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

66. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

67. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова  – истекао

68. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама –  истекао

69. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

70. IИнтерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

71. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

72. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

73. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

74. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

75. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за управљање људским ресурсима – истекао

76. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

77. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

78. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

79. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

80. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

81. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 

82. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

83. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине – истекао

84. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

85. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

86. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај   -истекао

87. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у  Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

88. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

89. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

90. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у  Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова  – истекао

91. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

92. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао 

93. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

94. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао  

95. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао   

96. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

97. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

98.Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 

99. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајини Војводине

100. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  

101. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство

102.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство

103. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

104. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

105. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

106. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

107. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

108. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

109. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство

110. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Служби за интерну ревизију корисника буџетских  средстава Аутономне покрајине Војводине

111. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

112. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

113. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

114. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

115.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајини Војводине

116. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

117. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

118. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

119. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

120. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

121. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

122. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

123. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

124. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

125. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

126. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

127. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

128. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

129. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

130. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

131. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

132. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

133. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије

134. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

135. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

136. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

137. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Дирекцији за робне резерве Аутономне покрајине Војводине

138. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

139. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

140. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине

141. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

142. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату енергетику, грађевинарство и саобраћај

143. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

144. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

145. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

146. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

147. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

148. Интерни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

149. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

150. Интерни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Покрајинском секретаријату енергетику, грађевинарство и саобраћај

151. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

152. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

153. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

154. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

155. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије

156. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

157. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

158. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату социјалну политику, демографију и равноправност полова

159. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

160. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

161. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

162. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

163. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

164. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

165. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

166. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

167. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

168. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

169. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату социјалну политику, демографију и равноправност полова

170. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

171. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману

172. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

173. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

174. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Aутономне покрајине Војводине 

175. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

176. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

177. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

178. Интерни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницамa

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину АП Војводине  – истекао

  • изјава се може преузети са сајта Управе

2. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова -истекао

3.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство  -истекао

4. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство -истекао

5. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство   -истекао

6. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај -истекао

7. Интерни конкурс за попуњавање изврилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине -истекао

8. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе -истекао

9. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе -истекао

10. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

11. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву АПВ – истекао

12. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам  – истекао

13. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине  – истекао

14. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  – истекао

15. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

16. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – истекао

17. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

18. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство   – истекао

19. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

20. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

21. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство  – истекао

22. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

23. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

24. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

25. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

26. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

27. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  – истекао

28. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  – истекао

29. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања АП Војводине

30. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије   – истекао

31. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије  – истекао

32. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

33. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност – истекао

34. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  – истекао

35. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство   – истекао

36. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

37. Интерни конкурс за попуњавање два  извршилачка радна места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  – истекао

38. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

39. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

40. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај – истекао

41. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

42. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност– истекао

43. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

44. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места уПокрајинском секретаријату за финансије  – истекао

45. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  – истекао

46. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине– истекао

47. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

48. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

49. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана – истекао

50. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа – istekao

51. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

52. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

53. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

54. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

55. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај   – истекао

56. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

57. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине – истекао 

58. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

59. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

60. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

61. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

62. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

63. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  – истекао

64. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – истекао

65. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

66. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

67. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова  – истекао

68. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за  културу, јавно информисање и односе с верским заједницама –  истекао

69. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

70. IИнтерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

71. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

72. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истекао

73. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

74. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекао

75. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за управљање људским ресурсима – истекао

76. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

77. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе – истекао

78. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

79. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

80. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

81. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 

82. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

83. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине – истекао

84. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

85. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе  – истекао

86. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај   -истекао

87. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у  Покрајинском секретаријату за здравство  – истекао

88. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – истекао

89. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство – истекао

90. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у  Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова  – истекао

91. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – истекао

92. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао 

93. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

94. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао  

95. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао   

96. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине – истекао

97. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  – истекао

98.Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 

99. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајини Војводине

100. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа  

101. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство

102.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство

103. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

104. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

105. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

106. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

107. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

108. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

109. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Покрајинском секретаријату за здравство

110. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у  Служби за интерну ревизију корисника буџетских  средстава Аутономне покрајине Војводине

111. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

112. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

113. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

114. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

115.  Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајини Војводине

116. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

117. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

118. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

119. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

120. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

121. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

122. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

123. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

124. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

125. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

126. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

127. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

128. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

129. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

130. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

131. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

132. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

133. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије

134. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

135. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

136. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

137. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Дирекцији за робне резерве Аутономне покрајине Војводине

138. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

139. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

140. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине

141. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

142. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату енергетику, грађевинарство и саобраћај

143. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

144. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

145. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

146. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

147. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

148. Интерни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

149. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

150. Интерни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Покрајинском секретаријату енергетику, грађевинарство и саобраћај

151. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

152. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

153. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

154. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

155. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије

156. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

157. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

158. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату социјалну политику, демографију и равноправност полова

159. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

160. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

161. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

162. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

163. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

164. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

165. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

166. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

167. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за здравство

168. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

169. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату социјалну политику, демографију и равноправност полова

170. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

171. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману

172. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

173. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

174. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Aутономне покрајине Војводине 

175. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

176. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

177. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

178. Интерни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницамa

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Секретаријату Покрајинске владе

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за заједничке послове покрајинских органа

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу